avatar

Гэр (2 нарийн ортой)

1 adult
1 Хүүхэд
2 ортой
16 m

Өрөөний Мэдээлэл

Буудаллах/гарах
Буудаллах: 12:00 pm
Буудлаас гарах: 12:00 pm
Багтаамж
Том хүн: 1
Ор: 2
Хүүхэд: 1
Өрөөний м2: 16
Үнэ
Үнэ: 110 USD
Өрөөний Ангилал
Гэр (2 нарийн ортой)
Өрөөний үйлчилгээ
220V
Орны хэрэгсэл
Халаалт

Avalability

Боломжтой
Боломжгүй
Боломжтой байх

Room Reviews

Сэтгэгдэл байхгүй байна

Сэтгэгдэл бичих

110 USD
1 Хоног